Toekenning subsidie vfonds voor het Jubileumjaar 2015

Aan het einde van 2014 is door RCL Branch 005 een subsidie aanvraag gedaan aan het vfonds voor de kosten die moeten worden gemaakt voor de uitvoering van de extra activiteiten in het licht van het Jubileumjaar 2015. Het vfonds had een extra subsidie ronde ingelast, omdat er een groot aantal aanvragen binnen waren gekomen voor dit bijzondere kroonjaar. De aanvraag van RCL005 is in haar geheel goedgekeurd. Daarover is het bestuur uiteraard zeer verheugd, omdat het een extra impuls geeft aan de kwaliteit van herdenken en gedenken van onze (Canadese) bevrijders. Het zal immers het laatste kroonjaar zijn, maar RCL 005 zal het gedachtegoed blijven voortzetten.

We will never forget….

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 22 februari a.s. zal bij dit belangrijke feit uitgebreid worden stilgestaan.

 vfonds

Onze activiteiten voor het Jubileumjaar 2015 worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.