Vergeten 450

13 Forgotten 450

De “450”herdenkingen, soms ook aangeduid als “de vergeten graven”vinden plaats bij graven van geallieerde militairen in ons land. Echter vooral op de eenzame plaatsen in Nederland wordt maar zelden of nooit een herdenking gehouden. Een zinvolle traditie die echter in stand dient te worden gehouden en waaraan onze Branch een bijdrage kan en moet leveren. Dit is een bijzondere groep ook in ons land begraven Canadezen waar heel weinig over bekend is.

In 1988 is de naam officieel veranderd door toedoen van de Royal British Legion Holland Branche in: ”The 450 Remembrance Service”. Dit naar aanleiding van het commentaar van mensen in de kleine plaatsen waar nog ieder jaar een herdenking wordt gehouden uit respect voor onze bevrijders.