Educatie

Het bevorderen van de traditie “gedenken & herdenken” onder de jeugd (groep 7 en 8) op basisscholen en bij de leerlingen van middelbare scholen in Nederland door middel van het verzorgen van lezingen en informatie uren is een activiteit geweest van de laatste jaren.  Een van de speerpunten is het opzetten van een actief programma om de jeugd van Nederland bewust te maken van “de vrijheid”. Een vrijheid die bevochten is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daaraan hebben in Nederland Canadese troepen een belangrijke bijdrage geleverd. Vanuit Canada is een programma voor de jeugd beschikbaar. Dit programma willen we vertalen naar een voor de Nederlandse jeugd bruikbaar educatief programma.