Herdenken

04a Commemorate

Nederlanders zijn, in het algemeen, goed bekend met de enorme inspanning van Canadese troepen  voor  de bevrijding van hun land in 1945 en van de grote verliezen die daarbij werden geleden. Dit was met name het geval bij de Canadese inzet in Zeeuws Vlaanderen (de strijd om de Scheldemond) en in het oosten van Nederland bij de vele gevechten tegen de krijgsmacht van de Duitse bezetter.

De drie Canadese militaire begraafplaatsen in Nederland: bij Bergen op Zoom ( 968 graven), bij Groesbeek (2617 graven), en bij Holten (1394 graven) vormen het bewijs hoeveel Canadese militairen in ons land zijn gesneuveld in de strijd tegen de Duitse troepen. Het is van belang hierbij aan te tekenen dat deze jonge Canadezen zich, in hun vaderland, allen vrijwillig hadden gemeld om te dienen in het leger.

Sinds het einde van de oorlog worden in Nederland de gesneuvelde geallieerde militairen herdacht, niet alleen op de militaire begraafplaatsen maar ook op andere locaties die eveneens herinneren aan de geallieerde soldaten, vliegers en zeelieden die hun leven gaven voor het herstel van de vrijheid in West Europa en dus ook in Nederland. Bij deze herdenkingen tonen dikwijls veel mensen door hun aanwezigheid daarvoor respect te hebben.

Dat de enige Branch in Nederland van het Royal Canadian Legion, namelijk Branch 005 “the Liberation of the Netherlands”, op het gebied van herdenkingen in ons land, door wie ook georganiseerd, zoveel als mogelijk een bijdrage levert zal duidelijk zijn. Deze bestaat uit een vlaggen ceremonieel door  6 á 7 leden  van de Branch die de Colour Party  vormen.

04 Commemorate