Fondsenwerving

In samenwerking met onder andere de “Canadian Embassy to the Netherlands”, de “Netherlands Embassy to Canada”, de Netherlands-Canadian Chamber of Commerce en de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, heeft het bestuur van RCL Branch 005 een fundraising programma opgezet. Zomogelijk wordt er ieder jaar een fundraising diner georganiseerd. De opbrengsten hieruit komen ten goede aan RCL Branch 005 en zullen worden gebruikt om de gestelde doelen te verwezenlijken. Het eerste fundraising diner vindt plaats in 2012 in de residentie van de Canadese Ambassadeur te Wassenaar. Een comité van aanbeveling wordt geformeerd onder leiding van Mr. G.J. de Graaf (Oud-Voorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal).