Lidmaatschap

10 Membersship

Royal Canadian Legion kent drie soorten lidmaatschap:

  • Ordinary membership (het normale lidmaatschap); het betreft mannen en vrouwen die als militair hebben gediend.
  • Associate membership (gelijk te stellen met het normale lidmaatschap); staat open voor personen die willen meewerken aan het realiseren van de doelstellingen van het Royal Canadian Legion.
  • Affiliate membership; staat open voor personen die zich verwant voelen met de doelstellingen van het Royal Canadian Legion.

Aspirant leden zijn personen die lid willen worden van de Nederlandse Branch van het Royal Canadian Legion; zij hebben tot installatie deze status.

De regelgeving schrijft, voor alle Branches van het RCL, voor dat de installatie van een nieuw lid alleen kan plaatsvinden als daarvoor toestemming is verkregen van Dominion Command. In afwachting daarvan heeft deze persoon de status van aspirant lid. Indien het bestuur daarvoor een dwingende reden heeft is het bestuur bevoegd het aspirant lidmaatschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

Geen onderscheid lidmaatschap. In de praktijk van het verenigingsleven wordt in onze Branch geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aanduidingen van het lidmaatschap.

Installatie aspirant-lid. Indien geen bezwaren bestaan tegen toetreding van het aspirant-lid tot onze Branch, vindt, tijdens een bijeenkomst van de leden van de Branch zijn/haar installatie plaats.

Contributie. De leden verplichten zich tot het tijdig betalen van de jaarlijkse contributie die thans € 40,00 bedraagt.

Leden van RCL Branch 005  die wensen deel te nemen aan de Colour Party, dienen dit te doen in een RCL uniform. Leden die niet willen deelnemen aan de Colour Party is het dragen of aanschaffen van een uniform optioneel.

Op dit ogenblik dragen 2/3 van onze leden geen uniform. De Canadese nationaliteit of een militaire achtergrond is niet noodzakelijk om lid te worden van the Royal Canadian Legion. Alle leden ontvangen een lidmaatschapskaart en elke drie maanden een Legion Magazine van uit Canada.  Tevens ontvangen de leden elke  vier maanden een contactblad.

We zijn een kleine maar zeer enthousiaste groep van ongeveer 60 leden die niets anders willen dan de doelstellingen van het Royal Canadian Legion uitdragen, en daarbij Branch 005 in Nederland sterk en levendig willen houden. Daarvoor zijn we opzoek naar nieuwe leden.

Bent u geïnteresseerd en vindt u ook dat de Canadese militairen die voor de Bevrijding in Nederland hebben gevochten blijvend dienen te worden herdacht neemt u dan contact op met een van de bestuursleden via info@rcl005.nl

Of gebruik onderstaand contactformulier: