Doelstellingen

02 Objectives

Stimuleren en ondersteunen van herdenken en gedenken

Het voornaamste doel van onze Branch is het vervullen van een actieve rol bij plechtigheden op Canadese en andere geallieerde militaire begraafplaatsen, bij monumenten en bij ceremonieën waar gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Kortom het herdenken en gedenken in ons land te bevorderen door het leveren van een actieve bijdrage daaraan.

Verzorgen van Educatie op scholen

Een belangrijk doel van onze Branch is educatie. Hieronder moet worden verstaan het, op verzoek, geven van voorlichting over de jaren 1940/45. Uit contacten met gemeenten en overheid c.q. semioverheid en scholen blijkt steeds meer dat aandacht wordt besteed aan educatie. Educatie betreffende vrijheid, de bevrijding door de geallieerde strijdkrachten, en de geschiedenis van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voeren van een jaarlijkse Poppy campagne

Elk jaar in oktober en november sieren poppy’s (papieren klaprozen) de revers en kragen van de gehele Canadese bevolking. Sinds 1921 is de poppy het symbool van herdenken en het visuele teken van het niet willen vergeten van de Canadese soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen voor onze vrijheid. De poppy is ook een internationaal symbool van herinnering en geadopteerd door vele andere landen om degenen te eren die het ultieme offer hebben gebracht voor herstel van de vrijheid. In Nederland organiseert RCL Branch 005 met behulp van vele vrijwilligers ieder jaar een poppy campagne.

Het bevorderen van de onderlinge band

Een ander doel is het bevorderen van een goede onderlinge verhouding tussen de leden van onze Branch.