Zone Europa

Met het oprichten van RCL Branch 005 in 2003, veranderde ook de naam van “Zone Command Germany”  in  “Zone Command Europe”. Zone Europe is ondergeschikt aan Dominion Command en opereert als een bestuurlijke tussenpersoon voor Dominion Command in Canada.

Het RCL heeft een hiërarchische structuur; dat houdt de bevoegdheid in tot regelgeving die voor alle Branches geldt. Deze structuur is hieronder weergegeven:

Zone vergaderingen

Jaarlijks worden minimaal 2 vergaderingen afgekondigd door de Zone Commander. Deze vinden per toerbeurt plaats bij een van de deelnemende Branches. Hier dienen de besturen van de branches verslag te doen van hun aantal leden, financiële situatie, poppy campagne en andere branch activiteiten. Ook worden de gezamenlijke optredens als Zone Command Europe besproken en georganiseerd. De zone financiën en bestuursperikelen worden eveneens besproken. Waarbij ook zeker het oog op de toekomst dient te worden gehouden door zowel Zone als de branches.