Poppy campagne

REMEMBRANCE DAY TOPIX

Elk jaar in oktober en november sieren poppy’s (papieren klaprozen) de revers en kragen van de gehele Canadese bevolking. Sinds 1921 is de poppy het symbool van herdenken en het visuele teken van het niet willen vergeten van de Canadese soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen voor onze vrijheid. De poppy is ook een internationaal symbool van herinnering en geadopteerd door vele andere landen om degenen te eren die het ultieme offer hebben gebracht voor herstel van de vrijheid. In Nederland organiseert RCL Branch 005 met behulp van vele vrijwilligers ieder jaar een poppy campaign. Begonnen bij de inwoners van Apeldoorn in 2004, werden meer gemeentes toegevoegd aan de campagne zoals, Zandvoort (2005) en Heemstede (2007), daarna ook in de Gemeente Bronckhorst en Schiedam. Vanaf 2023 wordt gewerkt aan een campagne in Rees (Duitsland).

Geschiedenis:

Een verband tussen oorlog en de poppy  ( klaproos ), is al 2 eeuwen bekend. Zelfs tijdens de Napoleontische oorlogen was het al opgevallen, hoe gemakkelijk klaprozen in Vlaanderen, groeiden op de graven van de gesneuvelde soldaten. Tijdens de eerste wereldoorlog, was het in Ieper (Vlaanderen), na de tweede meest rampspoedige veldslag in 1915, toen de Duitsers voor het eerst chloorgas gebruikten, dat de klaprozen in overvloed begonnen te bloeien. Door de vele doden, was de grond met bloed doordrongen en was tevens zo omgewoeld dat de tot dan toe sluimerende klaprooszaden ineens tot bloei kwamen. Veteranen uit de 1ste Wereldoorlog, veronderstelden dat de rode kleur van de klaproos was ontstaan door het bloed van vele doden.

Degene die meer dan wie ook verantwoordelijk was voor het adopteren van de poppy als symbool voor herdenken in Canada in de Commonwelth Landen was Lieutenant-Colonel John McCrae, Arts tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lieutenant-Colonel John Mc Crae (1872-1919), geboren op 30 november 1872 in Guelph Ontario (Canada), was een arts en diende twee en een half jaar in de loopgraven van Ieper. Vanaf 22 april 1915, heeft hij de meest afschuwelijke slachtingen meegemaakt, waaronder het sneuvelen van zijn beste vriend. De dag na het overlijden van zijn vriend Lt Alexis Helmer uit Ottawa, liep John McCrae uit zijn bunker voor verse lucht. In zijn hand had hij een stukje papier met 15 in haast geschreven regeltjes Deze regels droegen als titel ” In de velden van Vlaanderen/Flanders Field ”.  Jammer genoeg is hij op 28 januari 1918 aan longontsteking overleden.

Toen de oorlog voorbij was nam de Amerikaanse Moira Michael uit Georgia, als eerste het initiatief om de klaproos als Herdenkingssymbool te dragen. Moira Michael (USA) kocht klaprozen om deze te verkopen en zo geld bijeen te brengen, om daarmede oud- militairen uit de oorlog financieel bij te staan. Zij werkte toen in de kantine van het Amerikaanse YMCA. De Française Madam E. Guerin, secretaris van de Franse YMCA, ontmoette tijdens een bezoek aan New York Moira Michael en terug in Frankrijk, besloot Madam Guerin haar voorbeeld te volgen en in Frankrijk handgemaakte klaprozen te verkopen en met de opbrengst hiervan weeskinderen uit de vroegere oorlogsgebieden te helpen. Naar het voorbeeld van Moira Michael heeft het ” American Legion ” in 1920 besloten de klaproos te gebruiken als symbool voor de herdenking. Een jaar later begon het ” British Legion ” met de verkoop van klaprozen. In Canada, is sinds 1921 de klaproos officieel geaccepteerd door de ”Great War Veterans Association” , naderhand The Royal Canadian Legion, naar het voorbeeld van Madam Guerin en sterk beïnvloed door het gedicht “Flanders Field” van John McCrae.

De Klaproos, het kleine rode plantje is door de tijden heen niet alleen het symbool gebleven bij het herdenken van al die 116031 gesneuvelde Canadezen, maar ook voor de vele Amerikanen  – Engelsen  –  Polen  –  Australiërs  –  Nieuw Zeelanders  – Fransen  –  Nederlanders  –  Belgen en nog vele nationaliteiten, waarvan landgenoten gesneuveld zijn, die hun leven gaven voor vrede en vrijheid.