Canloans

08 Canloan Officers

Onder de Canadese militairen die in West Europa vochten bevond zich ook een bijzondere groep; deze is echter in het vergeetboek geraakt. Daarover het volgende. Door verschillende oorzaken had het Britse leger in 1942/43 een ernstig tekort aan jonge officieren (kapiteins en luitenants) voor zijn infanterie regimenten. In Canada daarentegen bestond, door de grote belangstelling in dat land voor dienstneming in het leger, een surplus in deze categorie. De Canadese en Britse autoriteiten besloten eind 1943 tot een, door de parlementen van beide landen goedgekeurde, overeenkomst op grond waarvan de goed opgeleide Canadese kapiteins en luitenants, op basis van vrijwilligheid, konden worden gedetacheerd bij onderdelen van het Britse leger. Met andere woorden, ze werden uitgeleend aan Engeland. Daarom werden ze “Canloans” genoemd, wat wil zeggen “geleend van Canada”.

Vanaf 6 juni 1944 (D Day) tot het einde van de Tweede Wereldoorlog vochten niet minder dan 673 van deze jonge officieren in vele regimenten van het Britse leger in West Europa. Ook bij de inzet van de 1e Britse Luchtlandingsdivisie bij Arnhem op 17 september 1944 (operatie Market Garden)  werden deze Canadese officieren ingezet. De Canloans verwierven overal door hun prestaties veel waardering; dit komt daarin tot uitdrukking dat aan 107 van hen onderscheidingen werden uitgereikt voor getoonde moed.  Niet minder dan 128 Canloans sneuvelden, dat komt neer op bijna 20%.  Van hen zijn 41 man in Nederland begraven, zowel op militaire als op burger begraafplaatsen. In de opvatting van het bestuur van RCL Branch 005 verdienen de Canloans  meer aandacht, op welke wijze dan ook, en eigenlijk niet alleen bij herdenkingen.

Bronnen:

*Wilfred I. Smith, historicus (zelf Canloan), het boek Code Word Canloan, uitgave Dundurn Press,

Toronto & Oxford, 1992.

* Commonwealth War Graves Commission, Engeland.