Cookie statement

 

Cookie verklaring RCL005.nl

Google Analytics” 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 

 

Cookie statement RCL005.nl

Google Analytics” Through our website a cookie is placed from the American company Google, as part of the “Analytics” service.
We use this service to track and get reports on how visitors use the website.
Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or if third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this.


We have not allowed Google to use the obtained analytics information for other Google services. The information that Google collects is anonymised as much as possible.
Your IP address is emphatically not given.
The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States.
Google maintains the Privacy Shield principles and is affiliated with the Privacy Shield program of the US Department of Commerce.
This means that there is an appropriate level of protection for the processing of any personal data.