Instruction REMEMBRANCE

Under construction to be Translated

 RCL Branch 005

Instructie HERDENKEN

Algemeen

De voornaamste activiteit van RCL Branch 005 “The Liberation of The Netherlands” is het vervullen van een actieve rol bij plechtigheden op Canadese en andere militaire begraafplaatsen, bij monumenten en bij ceremonieën waar gesneuvelde militairen uit de tweede Wereldoorlog worden herdacht. Kortom het herdenken en gedenken in ons land te bevorderen door het leveren van een actieve bijdrage daaraan.

Deze herdenkingen vinden jaarlijks plaats op de drie grote Canadese militaire begraafplaatsen in Nederland, bij het nationale Canadese monument in Apeldoorn en bij monumenten ter nagedachtenis aan gesneuvelde Canadese militairen. Ook wordt deelgenomen aan plaatselijke herdenkingen daar waar zich graven van Canadese militairen bevinden. Verder is de Branch betrokken bij het jaarlijkse Bevrijdingsdefilé in Wageningen.

Om onze aanwezigheid correct te laten verlopen is deze instructie opgesteld, die wordt uitgereikt aan elk lid die zich meldt voor deelname aan de Colour Party of andere presentie van RCL Branch 005 bij herdenkingen.

Ritual and Insignia Manual

Alle leden van de Royal Canadian Legion dienen de richtlijnen, aangegeven in de “Ritual and Insigina Manual”, te volgen tijdens ceremonies, parades en andere gelegenheden waar de Royal Canadian Legion aanwezig is. Dit om een zo groot mogelijke uniformiteit in de uitvoering te bewerkstelligen. Afwijkingen hierin mogen alleen het gevolg zijn van plaatselijke omstandigheden en moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. In de “Ritual and Insignia Manual” van The Royal Canadian Legion wordt geen vastomlijnd protocol vermeld die gevolgd dient te worden tijdens een herdenking op een militaire begraafplaats in Nederland.

Herdenkingen

Leden van RCL Branch 005 kunnen deelnemen aan:

 • Parades en defilés waaraan Canadese militairen en/of Canadese veteranen deelnemen;
 • Herdenkingen in Nederland op de Canadese militaire begraafplaatsen en daar waar Canadese gesneuvelden, met inbegrip van de eenzame graven en de graven van CANLOANS, worden herdacht;
 • Remembrance Day;
 • Onthullen van monumenten en andere plechtigheden;
 • (Her)begrafenissen van Canadese gesneuvelden op begraafplaatsen in Nederland;
 • Een inzet op verzoek van de Canadese Ambassade;
 • Met instemming van de Branch President bij een gelegenheid waarvan mag worden verondersteld/aangenomen dat daardoor het imago van de Legion zal worden vergroot c.q. verbeterd;
 • Op verzoek van de Zone Commander Europe t.b.v. de hierboven genoemde gelegenheden in het buitenland (België, Frankrijk, Duitsland).

Vormen van deelname

Onderstaande mogelijkheden bestaan om als vertegenwoordigers van RCL tijdens bovengenoemde herdenkingen in ons land te worden ingezet.

 • Een uitgebreide Colour Party (Zone Colour Party);
 • Een RCL Branch 005 Colour Party;
 • Een RCL vertegenwoordiging, bestaande uit Colour Party en een vertegenwoordiging van RCL Leden;
 • Een kleine RCL vertegenwoordiging bestaande uit minimaal drie RCL leden.

Zone Colour Party

Bij een herdenking als in Vimy Rich en Dieppe in Frankrijk, Beamont-Hamel in België, Wageningen en Holten in Nederland wordt een uitgebreide Colour Party samengesteld bestaande uit leden van RCL Zone Europe. De De Colour Party in Frankrijk en België staat onder leiding van de Sgt at Arms van RCL Zone Europe, terwijl de  Colour Party, tijdens de parade in Wageningen en de herdenking in Holten, wordt geleid door de Sgt at Arms van RCL Branch 005. De Colour Party is hierbij niet aan een maximum deelnemers gebonden.

Branch Colour Party

Bij herdenkingen in Nederland, waaraan RCL deelneemt, stelt de Sgt at Arms van RCL Branch 005 een Colour Party samen. De Colour Party bestaat uit leden van RCL Branch 005 en kan, indien nodig, worden aangevuld met leden van the Royal British Legion Holland Branch (RBL HB) of leden van de Bond van Wapenbroeders. Ook kan de Colour Party  worden aangevuld met vaandels of vlaggen die betrekking hebben op de aanleiding tot de herdenking.

RCL vertegenwoordiging en Colour Party

Bij herdenkingen op militaire begraafplaatsen in Bergen op Zoom,  Groesbeek, en Holten dient RCL Branch 005 met een volledige Colour Party aanwezig te zijn; hetzelfde geldt in Apeldoorn tijdens Remembrance Day. Tevens wordt door een RCL vertegenwoordiging  een krans gelegd.

RCL vertegenwoordiging

Bij de herdenkingen in diverse andere gemeentes in Nederland streeft RCL Branch 005 ernaar om ook daar met een Colour Party aanwezig te zijn. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoord zal een vertegenwoordiging van RCL Branch 005 aanwezig zijn en als de gelegenheid bestaat namens RCL een krans leggen.

Onthullen monumenten

Bij het onthullen van een monument, waarbij meestal, naast familieleden van gesneuvelde militairen ook vertegenwoordigers van diverse Ambassades aanwezig kunnen zijn, dient  Branch 005 bij voorkeur met een volledige Colour Party aan deze ceremonie zijn bijdrage te leveren. Door een vertegenwoordiging van RCL Branch 005 kan als een aanvulling daarop een krans worden gelegd.

Colour Party Branch 005

Met een Colour Party wordt bedoeld een groep leden van de Royal Canadian Legion die tijdens een parade of herdenking vlaggen dragen. De Colour Party kan worden aangevuld met vlaggen van eenheden die bij de bevrijding van Nederland een rol hebben gespeeld.

Vlaggen Colour party

De Colour Party van Branch 005 omvat de volgende vlaggen, in de onderstaande volgorde:

 • Canadese vlag;
 • Red Ensign;
 • Union Jack;
 • Nederlandse vlag;
 • United Nations vlag;
 • Nato vlag;
 • Branch vlag.

Tenue Colour Party

Het tenue van Royal Canadian Legion is vastgelegd in Hoofdstuk 1, artikel 102 van de Ritual and Insignia Manual. In hoofdstuk 7, artikel 740 van deze Manual is vastgelegd dat de leden van de Colour Party het Legion Tenue dienen te dragen tijdens een optreden van de Colour Party. De Sgt at Arms ziet hierop toe. Hij bepaalt in overleg met de leden van de Colour Party of de (ceremoniële) regenjas dient te worden gedragen tijdens de ceremonie.

Het tenue bestaat voor RCL Leden uit:

 • Zwarte baret met daarop een Legion embleem en het nummer van de Branch. In ons geval 005;
 • Wit overhemd en Legion gestreepte blauwgele stropdas;
 • Donker (Navy blue) blauwe blazer met knopen van de Royal Canadian Legion op mouwen en voorzijde blazer;
 • Embleem van de Royal Canadian Legion op de linker borstzak;
 • Poppy op de Linker revers 2 cm boven de crest;
 • Grijze broek, voor de dames grijze rok (tot op de knie) of pantalon;
 • Zwarte sokken en Zwarte schoenen;
 • Witte handschoenen;
 • Optioneel regenjas in Legion uitvoering.

Niet RCL leden (RBLHB en BvW), die zich beschikbaar hebben gesteld voor actieve deelname aan de RCL Colour Party, dragen het juiste tenue dat behoort bij de vereniging waarbij ze zijn aangesloten.

Optreden Colour Party tijdens herdenkingen

Kort voordat de plechtigheid gaat beginnen staat de Colourparty, op enige afstand, opgesteld. De spreker of ceremoniemeester verzoekt de Sergeant at Arms: “ March on the Colours”. Vooraf heeft de spreker het aanwezige publiek op de hoogte gebracht dat de Colour Party van The Royal Canadian Legion zal worden opgemarcheerd. Hij heeft het publiek verzocht, indien mogelijk, hierbij te gaan staan.

De Colour Party wordt onder leiding van de Sergeant at Arms opgemarcheerd. De Colour Party neemt de vooraf bepaalde plaats in. Hierbij wordt de Colour Party naast elkaar in een rij opgesteld. De drager van de Canadese vlag staat hierbij uiterst links (kijkend in de richting van de Colour Party). De volgorde van de ander vlaggen, naast de drager van de Canadese vlag is in overeenstemming met de volgorde aangegeven in de Ritual en Insignia Manual. Het is wenselijk dat de Colour Party aan de linkerzijde van de Cross of Sacrifice word opgesteld (gezien van voren). Voor de vlaggen van een Royal Canadian Legion Colour Party wordt geen andere groep opgesteld

Aan het einde van de ceremonie verzoekt de ceremoniemeester de Sergeant at Arms: “March off the Colours”. Voor het daadwerkelijk vertrek verzoekt de spreker het aanwezige publiek, indien mogelijk, hierbij te gaan staan.

Het is goed mogelijk dat plaatselijke omstandigheden en wensen veroorzaken dat tussen boven omschreven handelingen door andere gebruiken worden toegepast of lezingen worden gehouden.

Eerbewijzen

Het “DIPPEN” van de COLOURS

Bij de eerste toon van ‘The Last Post’ maakt  het Legion lid die de Branch vlag draagt, een stap naar voren als daar voldoende ruimte voor is. Hij haalt de Branch vlag uit de vlaggenhouder en in een rustig, gepast tempo brengt hij de voorste punt van de vlaggenstaaf, recht voor hem uit naar beneden waarbij de punt uiteindelijk daadwerkelijk op de grond komt te liggen. De vlag zelf mag nimmer de grond raken en deze wordt tijdens deze uitvoering, met de andere hand, ter zijde gehouden.

Tijdens de minuut stilte blijft de punt van de vlaggenstaaf op de grond.

Bij de eerste toon van de “de Reveille” wordt de vlaggenstaaf rustig en in een gepast tempo omhoog gebracht. Dit tot dat de vlag volledig verticaal is. De vlag wordt vervolgens weer terug in de vlaggenhouder geplaatst, het betreffende lid maakt, bij de laatste tonen van “de Reveille”, weer een stap naar achteren en sluit zich weer aan in de rij.

The Branch vlag wordt, behalve in bovengenoemd geval, op geen andere moment gedipt. Geen andere vlag dan de Branch vlag wordt gedipt.

Brengen van de militaire groet

Tijdens het spelen van de volksliederen, de Last Post en de Reveille brengen alle in tenue geklede leden van The Royal Canadian Legion de militaire groet inclusief de Sgt At Arms, met uitzondering van de leden van de Colour Party. Tijdens de minuut stilte wordt er door leden van RCL niet gegroet.

Sgt at Arms Branch 005

Mandaat  inzet Colour Party

Teneinde te voorkomen dat de Colour Party voor oneigenlijke doeleinden wordt ingezet, is vastgelegd welke criteria gehanteerd worden door het bestuur van Branch 005 voor de inzet van de Colour Party. De Colour Party wordt namens het bestuur ingezet door de Sgt at Arms. Hij is hiervoor door het bestuur gemandateerd.

Verantwoordelijkheid

De Sgt at Arms van Branch 005 verzorgt de communicatie met de instellingen die hebben verzocht om presentie van RCL Branch 005 en doet de uitvraag aan de leden voor deelname aan dit evenement. Voorts houdt hij de leden van RCL Branch 005, die zich hebben gemeld voor de Colour Party, op de hoogte van de ontwikkelingen. De Sgt at Arms is verantwoordelijk voor de samenstelling van de RCL Colour Party. Tevens treedt hij op als leider van de Colour Party.

Materieel

De Sgt at Arms is verantwoordelijk voor de uitrusting van de Colour Party. Tekortkomingen meldt hij zo snel mogelijk bij het bestuur.

Vaststelling

Vastgesteld door bestuur in 2015

Namens hen:

Gerard E.A. Hendriks

                                                           

President Royal Canadian Legion
Branch 005
“The Liberation of the Netherlands“                                                       

                                           

 Print dit artikel in PDF <== Click