Back to Top

The Netherlands Liberated in 1944/1945

 

Thank You Canada and Allied Forces


Logo TYCAF

4-11-2013

Nationaal Comité Thank You Canada&Allied Forces (NC TYCAF)

 

In 2011 maakte het bestuur van NC TYCAF bekend dat het werk als Nationaal Comité zou worden beëindigd. Na viering van het eerste lustrum in 1980, heeft het NC TYCAF in 1990 het initiatief genomen voor een groot nationaal programma van herdenkingen en vieringen.

Het gaat het NC alleen om bevrijders uit de geallieerde landen, zijnde niet uit Nederland. Het nationale programma (5-jaarlijks) beperkte zich tot 10 dagen van 30 april t/m 9 mei. In het programma werd ervoor gezorgd dat bv. de herdenkingen in Groesbeek, Bergen op Zoom en Holten niet op dezelfde dagen en tijdstippen plaats vonden.

De deelnemende veteranen aan het nationale programma van de vijfjaarlijkse jubileumvieringen van de Bevrijding 1945 kregen steeds een herinneringsmedaille uitgereikt en zijn/haar begeleider(s) een herinneringspin. Die medailles werden meestal in de diverse gemeenten uitgereikt door de burgemeester ter plaatse. Dit gaf de zaak een extra cachet.

De laatste keren werd vastgesteld dat het aantal veteranen die deelnamen aan het nationale programma, aanzienlijk terug liep. Velen zijn overleden of vanwege hun validiteit niet meer in staat om naar Nederland te komen. Het aantal lokale comités is daardoor ook terug gelopen van 240 in 1980 tot 22 in 2010, waarbij opnieuw een aantal lokale comités hadden aangegeven te stoppen met de deelname aan de 5-jaarlijkse ontvangsten. De verantwoording voor de diverse programmaonderdelen lag juist bij de verschillende organiserende lokale comités. Het NC coördineerde de zaken wel, waardoor er een goed nationaal programma werd samengesteld. Door de inschrijvingen vooraf was er een redelijk inzicht in de aantallen veteranen die aan het programma wilden deelnemen. Het NC is er van uit gegaan dat het aantal veteranen bij het jubileum in 2015 zeer gering zal zijn. Bovendien is aangenomen dat de bevrijders die niet voor de eerste keer het bevrijdingsfeest meemaken, goed zijn ingevoerd en gelet op de hoge leeftijd veel minder behoefte hebben aan een vol programma.

 

RCL Branch 005 

Een aantal taken van het NC TYCAF past binnen de belangrijkste doelstelling van RCL Branch 005:

Het vervullen van een actieve rol bij plechtigheden op Canadese militaire begraafplaatsen, bij monumenten en ceremoniën waar gesneuvelde geallieerde militairen uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Kortom het herdenken en gedenken in ons land te bevorderen door het leveren van een actieve bijdrage. 

Het standpunt van het bestuur van RCL Branch 005 is dan ook dat zolang er nog bevrijders zijn die naar Nederland willen komen om deel te nemen aan deze 5-jaarlijkse herdenkingen, zolang zal RCL Branch 005 deze elementen van het NC comité overnemen. Het bestuur is er van overtuigd, mede ook na diverse gesprekken dat er nog eenmaal een jubileumjaar gevierd zou kunnen worden. En ja dat zal echt de laatste zijn. Maar zolang er nog geallieerde bevrijders van Nederland in staat zijn dit jubileumjaar hier te willen meebeleven, wil het bestuur onze geallieerde bevrijders deze kans niet ontnemen. Daarnaast bestaat er voor RCL Branch 005 toch al een actieve rol bij de genoemde grote herdenkingen en bevrijdingsparade in Wageningen. Ook de slotmanifestatie op 9 mei 2010 werd mede door het aandeel van de Colour Party een groot succes.

Boodschap: De boodschap en doelstelling van RCL Branch 005 is de inspanning en offers van onze Canadese en geallieerde bevrijders blijvend en op alle mogelijke manieren levend houden. Met het overnemen van een aantal kerntaken van het NC.TYC&AF hebben we de taak op ons genomen om, aan bevrijdingsactiviteiten en herdenkingen ook van overige Allied Forces in het jubileumjaar 2015 een programma op te zetten. Ondanks het afnemen van bezoeken van Canadese oorlogsveteranen en/of hun familieleden of andere Allied Forces veteranen en hun familieleden blijven toch jaarlijks nog veteranen naar Nederland komen. De vraag om informatie en inlichtingen op alle gebieden worden steeds vaker gesteld aan RCL Branch 005. Het is aan RCL Branch 005 om deze veteranen en hun familieleden te begeleiden en daar waar mogelijk te ondersteunen. Dit alles wel binnen de financiële mogelijkheden.

De boodschap die tot uiting moet komen is dan ook: houd de herdenking van de bevrijding in stand en toon belangstelling voor onze Canadese en geallieerde bevrijders. Het is dan ook een loffelijk punt dat RCL 005 dit op zich wil nemen om een contactpunt te vormen en te trachten mede vorm te geven aan een hartelijk, warm bevrijdingsfeest.