Back to Top

The Netherlands Liberated in 1944/1945

 

Event Online Registratie

 

De online registratie formulier voor evenementen van RCL005 is verhuisd naar:

LEDEN.RCL005.NL

Bestuursmededeling.

 

VERANTWOORDELIJKHEID AANMELDING EVENEMENTEN

Het Jubileumjaar 2019-2020 zal een drukke periode zijn voor RCL Branch 005. Dit geldt ook voor alle organisaties in Nederland, die 75 jaar bevrijding willen vieren, of stil willen staan bij de slachtoffers die deze bevrijding heeft gekost. Er zal dus veelvuldig een beroep worden gedaan op RCL005 als het gaat om een bijdrage aan een evenement. Bijvoorbeeld door het leggen van een krans, het inzetten van onze Colour Party, of het afvaardigen van een delegatie. Daarnaast zal ook de Promotietent op een aantal plaatsen worden ingezet.

 

Om e.e.a. goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat u, indien u in RCL-tenue bij een evenement aanwezig wilt zijn, zich aanmeldt via het ledenportaal van de RCL website www.leden.rcl005.nl. Dit gedeelte van onze website is alleen voor leden toegankelijk met een password. Indien u nog geen toegang heeft tot dit ledenportaal kunt u dat op die pagina aanvragen. Op dit ledenportaal staan o.a.  alle evenementen waar RCL Branch 005 een afspraak mee heeft gemaakt om aanwezig te zijn. Aanmelding via het leden portaal (separate optie) is óók noodzakelijk als u in RCL-tenue aanwezig wilt zijn bij een evenement dat niet op die lijst staat, of bij een social event aanwezig wilt zijn.

 

Waarom deze aanmelding?

  • Het is van belang dat RCL Branch 005 de organisatie van het evenement kan doorgeven hoeveel RCL deelnemers er bij hun evenement aanwezig zullen zijn. Men is vaak gastvrij en rekent vervolgens op onze leden m.b.t. de catering.
  • Het is van belang dat RCL Branch 005 weet wie aanwezig is/zijn (aantal deelnemers) bij een evenement, zodat een vertegenwoordiging verzekerd is.
  • Het is ook van belang voor RCL Branch 005 om te weten wie er aanwezig is/zijn, in geval van afzeggingen of Ook kunnen we elkaar dan snel informeren voor bijvoorbeeld carpoolen of het meenemen van benodigd materiaal.
  • Daarnaast is het van belang te weten wie aanwezig zijn geweest, omdat er vaak vragen komen van buitenaf wie het evenement hebben bijgewoond. En om eventuele declaraties te kunnen honoreren.
  • En last but not least: Als u ergens aanwezig bent in het RCL-tenue dan wordt u gezien als vertegenwoordiger van de Legion. Dat schept verplichtingen!

 

Indien u zich niet aanmeldt, kan RCL005 niet garant staan voor de toegang tot het evenement. Het is niet de bedoeling dat u dat persoonlijk namens RCL005 doet, tenzij dat vooraf is overlegd met het bestuur van de Branch.

 

Voor de RCL- Promotietent hoeft u zich niet aan te melden. Daar is een vaste ploeg voor onder leiding van Eelco de Zee. In onderling overleg spreken zij af wie er aanwezig is, als de tent wordt ingezet. De uitvragen en agenda meldingen zijn ervoor zodat u weet bij welke evenementen de RCL-Promotietent aanwezig is.

 

N.B. Uitvragen per email aan individuele adressen, zoals vroeger gebruikelijk, worden NIET meer verzonden. Raadpleeg regelmatig de agenda op onze website om op de hoogte te blijven van activiteiten en laatste informatie. Deze worden ook vermeld in de maandelijkse RCL-Nieuwsbrief, voor zover op dat moment bekend.

 

Mogen wij rekenen op uw medewerking? Het is voor u een kleine moeite, voor het bestuur scheelt het een hoop vragen. En degenen die het altijd al doen: Dank daarvoor!

 

Bestuur RCL Branch 005

“The liberation of the Netherlands”