Back to Top

The Netherlands Liberated in 1944/1945

Next Crown Year 2019/2020

 

Liberation Bergen op Zoom

On October 27, 1944 Bergen op Zoom was liberated by the Canadians.

boz2013-3Every year on this date people do remember this in a memorial service and celebration. The commemorations take place on the Canadian and British war cemeteries and two monuments in the city center. RCL Branch 005 is always invited and facilitates the commemorations with the deployment of a Colour Party. This year the weather is not too good. Yet many guests came to the atmospheric services. Philip van Leeuwen, who always is very involved in the memorials at Bergen op Zoom, had the honour to lay wreaths on behalf of RCL Branch 005 near the monuments. The morning ended with a cup of coffee and everyone could have a pleasant conversation with each other. An impression is included in the photo album. LINK (click)

The program of the afternoon is more cheerful: the regional Dutch veterans celebrate their annual veterans day with a lunch followed by a party in the style of the liberation. Many of the attendees of the morning took up the invitation and stayed. The atmosphere is casual and one imagines him/herself in that period of time, with music and dance in re-enactment style.

VIDEO    FOTO (click)

20131027_145622In Bergen op Zoom its liberation is still active in the mind of many. There is even an association formed last year to develop closer friendship ties with Edmonton (Alberta). From this Canadian province the regiments came, which have liberated Bergen op Zoom.

By various parties in the city plans are already made to address the grand jubilee in 2014. Next year with the help of and in close consultation with local veterans RCL Branch 005 will launch its Poppy Campaign here. Bergen op Zoom seems ready to go ……
(text: courtesy of Peter Bongers)

Op 27 oktober 1944 werd Bergen op Zoom bevrijd door de Canadezen.

boz2013-3Op deze datum staat men ieder jaar hierbij stil in de vorm van een herdenking en een viering.De herdenkingen vinden plaats op de Canadese en Engelse oorlogsbegraafplaatsen en twee monumenten in het centrum van de stad. RCL 005 wordt hiervoor steevast uitgenodigd en faciliteert de herdenkingen graag met de inzet van een Colour Party. Dit jaar is het weer niet al te best. Toch komen de vele genodigden naar de herdenkingen. Philip van Leeuwen, die altijd zeer betrokken is bij de herdenkingen in Bergen op Zoom, had de eer om kransen te leggen bij de  monumenten namens RCL Branch 005. De ochtend wordt afgesloten met een kop koffie, waarbij een ieder nog een prettig gesprek met elkaar kan hebben. Een impressie is in het foto album opgenomen. LINK

Het programma van de middag is een stuk luchtiger: de regionale Nederlandse veteranen vieren dan hun jaarlijkse veteranendag met een lunch en aansluitend feest in de stijl van de bevrijding. Veel van de aanwezigen van de ochtend maken gebruik van de uitnodiging. De sfeer is ongedwongen en men waant zich even in bevrijdingstijd door de muziek en dans in re-enactment stijl.

VIDEO   FOTOS (click)

20131027_145622In Bergen op Zoom leeft de bevrijding nog steeds. Er is afgelopen jaar zelfs een vereniging opgericht om de vriendschapsbanden met Edmonton (Alberta) nauwer aan te halen. Uit deze Canadese provincie kwamen de regimenten, die Bergen op Zoom hebben bevrijd.

Door diverse partijen in de stad worden nu al plannen gemaakt om in jubileumjaar 2014 groots uit te pakken. Met de hulp van en in nauw overleg met de lokale veteranen wil ook RCL Branch 005 volgend jaar hier een Poppy Campaign opstarten. Bergen op Zoom lijkt er helemaal klaar voor……

(tekst: met dank aan Peter Bongers)